Samsung Galaxy S8 App "Incompatibel met uw apparaat"

Gebruikers van de Samsung Galaxy S8 smartphone melden problemen wanneer ze bepaalde apps op hun apparaat proberen te gebruiken. Het probleem treedt op wanneer een gebruiker probeert een app te installeren in de Google Play Store en er een fout optreedt die zegt "Incompatibel met uw apparaat". U kunt dit probleem meestal met deze stappen oplossen.

Dit probleem is mogelijk opgetreden na een wijziging van de weergave-instellingen op het apparaat. Zet het terug met deze stappen.

  1. Open vanuit het scherm Apps " Instellingen ".
  2. Selecteer " Display ".
  3. Tik op " Schermresolutie ".
  4. Schakel de dia naar " FHD + " of " WQHD + ".

Dit zou het probleem moeten oplossen. U zou nu in staat moeten zijn om apps te installeren en te openen die eerder de fout "Incompatibel met uw apparaat" vertoonden.